Win your talent war

Våre tjenester

 

Executive search

Behovet for diskresjon, konkurransesituasjon og/eller få kandidater med ønsket kompetanse er ofte årsaker til å velge denne metoden. De fleste vi kontakter er ikke aktivt ute etter et jobbskifte. Likevel er kandidatene som oftest positive til vår profesjonelle henvendelse og nysgjerrige nok til å ønske et uforpliktende møte. Fleksibilitet, ydmykhet og effektivitet er grunnlaget for dialog. 

Executive search er en målrettet og krevende metode. Den består av 7 trinn. Dette er beskrevet i mer detalj under 'prosessen'

 

Annonsert rekruttering

Annonsering på nett, avis og/eller relevante fagtidsskrifter kan være en aktuell metode for å nå flest mulig kandidater. Metoden, avhengig av type rolle og selskapets markedsposisjon sikrer ofte et bredt grunnlag for utvelgelse og benyttes når våre kunder ønsker å profilere seg eller når det er krav om offentlig utlysning. Våre annonserte prosesser kan beskrives som for executive search med unntak av trinn 2.  

 

Sluttvurderinger/Management Audit

En sluttvurdering/Management Audit kan beskrives som en uavhengig og objektiv tredjepartsvurdering av enkeltpersoner eller grupper i forbindelse med konkrete eksterne eller interne rekrutteringer. Tjenesten vil også være aktuell i forbindelse med M&A, fisjoner eller omorganisering av virksomheter.

Dersom virksomheten selv håndterer innledende runder vil det i siste fase ofte være tilsynelatende lite som skiller kandidatene. En tredje parts objektive vurdering skal bidra til et bredere beslutningsgrunnlag. Tjenesten kan deles inn i fem hoveddeler: kartlegging av rolle og mandat, test og assessmentdel, dybdeintervju - med fokus på motivasjon og personlig egnethet, referanseintervjuer og rapportering.

  

Test- og analyseverktøy

Vi opplever blandede synspunkter rundt test- og analyseverktøy generelt. Det finnes en rekke mer eller mindre seriøse av disse på markedet, og det er viktig å være kritisk og ydmyk i forhold til hvordan de brukes. Tester bidrar gjerne til å bekrefte eller avkrefte inntrykket vi allerede har av kandidaten og er en del av vår verktøykasse. Likevel er vi pragmatiske i forhold til bruk av tester. Dersom kunden eller kandidaten ikke ønsker dette, lar vi det være. Med de begrensninger dette kan medføre. 

Alle våre rådgivere er sertifiserte brukere av våre verktøy. Vi benytter oss av adferdstesten Cattell's 16pf5 og evnetesten Raven's progressive matriser.