Win your talent war

Teamet

Detektors medarbeidere består av seniorkonsulenter med omfattende erfaring fra executive seach, rådgivning og lederutvelgelse, i tillegg til ledererfaring fra andre bransjer. Nedenfor finner du en kort presentasjon av oss. 

 

 

 

 

Kristine Tor Olga Jack Kenzo  Familien Amundsen 2014Kristine Tor Olga Jack Kenzo  Familien Amundsen 2014Kristine Tor Olga Jack Kenzo  Familien Amundsen 2014

Tor Kristiansen

Managing Partner

Mobil: + 47 926 20 773

E-post: tor@detek.no

Tor Kristiansen etablerte Detektor Executive Search våren 2004 og har 23 års erfaring med lederrekruttering og bedriftsrådgivning, nasjonalt og internasjonalt. Han har bistått en rekke bransjer med sine tjenester, likevel består hoveddelen av hans portefølje av selskaper innen, energi, industri, bank/finans, teknologi og tjenesteytende næring. Tor har også lengre erfaring med management audits og assessments av team og enkeltpersoner. Han tilbrakte 12 år i industrien, hovedsakelig for energiselskaper, før sin karriere innen lederrekruttering. Tor er utdannet sivilingeniør fra University of Stratchclyde, Skottland.

 karlkarl

Karl Lyder Alvær

Partner

Mobil: + 47 92 61 60 97

E-post: karl@detek.no

Karl Lyder Alvær har mer enn 16 års erfaring med spesialist- og lederrekruttering i Norge og Norden. Han har en Bsc-grad i internasjonal markedsføring fra Oslo Markedshøyskole med spesialisering innen relasjonsmarkedsføring. Karl har også lengre erfaring fra salg, salgstrening og ledelse, inkludert P&L ansvar. Før Karl kom til Detektor var han leder for Centric Search & Selection.

 TorErikMTorErikM

Tor Erik Mørk

Executive Director

Mobil: + 47 901 50 805

E-post: torerik@detek.no

Tor Erik Mørk har bred leder- og forretningserfaring fra energi-, finans- og kraftbransjen. Tor Erik kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør i Nordisk kapitalforvaltning. Han har tidligere vært Head of Trading i E-CO Energi, stabsdirektør i Hafslund Kraftomsetning og administrerende direktør i Oslo Energi AS. Han har lengre erfaring med bedriftsrådgivning, styrearbeid og organisasjonsutvikling. Tor Erik er utdannet sivilingeniør fra University of Strathclyde, Skottland og har i tillegg studert finans ved Handelshøyskolen BI.