Win your talent war

Om oss   

Detektor Executive Search startet opp våren 2004 og er blitt en etablert aktør innen rekruttering og lederutvelgelse. Vi hjelper private og offentlige, norske og internasjonale virksomheter vinne kampen om de gode kandidatene. Dette gjør vi hovedsakelig gjennom grundige og målrettede executive search prosesser, men også rene annonserte oppdrag og management audits.

Vi bistår også med rekruttering av styreledere og styremedlemmer. Tjenesten inneholder normalt de fleste av elementene som er beskrevet under Prosessen, men da med særlig vekt på å komplettere styret med hensyn til mangfold, erfaring, evner/ferdigheter og personlige egenskaper.

Vi har siden 1998 bistått en rekke bransjer med aktivt søk i markedet etter ledere og senior nøkkelmedarbeidere. I dag ligger hovedtyngden av våre oppdrag innen industri, energi, teknologi, finans/forsikring, tjenesteytende næring og offentlig sektor.

Alle våre konsulenter har lengre erfaring også fra research og markedssegmentering. I tillegg benytter vi oss av spesialistkompetanse på området ved behov. Vi opplever at dette bidrar til bedre resultater og gjør oss til mer helhetlige rådgivere.   

Riktig motivasjon er avgjørende for et godt resultat og noe vi bruker mye tid på i våre utvelgelser. Dette er også viktig for Detektors medarbeidere som først og fremst skal motiveres av å tilby gode råd og løsninger. Våre rådgivere skal være opptatt av kvalitet fremfor kvantitet og arbeide ut i fra gode verdier og styrende etiske retningslinjer. Kandidater blir kunder og kunder blir kandidater.

Erfaring tilsier at det er vanskelig å opprettholde høy suksess med for mange oppdrag gående parallelt. Kontroll på ordremengden gir mer fleksibilitet og mulighet til å kunne levere det "lille ekstra" som ofte kreves for å løse kompliserte og krevende oppdrag. Så lenge vi har tillit hos vår oppdragsgiver vil vi snu hver eneste sten og fortsette arbeidet til oppdraget er løst. 

Vi tror dette er noe av grunnen til vår suksess.

 

 

Detektor har som mål å være et av de foretrukne selskaper innen executive search og lederutvelgelse

 

 

Formål  

Vårt formål er å begrense risikoen for feilansettelse. Rekruttering er ingen eksakt vitenskap. Å ansette folk er forbundet med risiko. Dersom vi ved hjelp av vår erfaring og kompetanse kan bidra til å redusere denne risikoen, er vårt mål oppnådd.

Beslutninger i rekrutteringsprosesser fattes ofte på grunnlag av for mye intuisjon og for lite fakta. Vår jobb er å innhente fakta, strukturere denne og presentere resultatet. Endelig beslutning om ansettelse ligger hos kunden. Vi skal bidra med kvalifisert beslutningsgrunnlag; blant annet avdekke faglig kompetanse, lederstil, motivasjon og personprofil.

Vi ser at mange oppdrag løses - men med feil person. Verdibasert rekruttering med fokus på motivasjon og personlig egnethet gir erfaringsmessig det beste resultatet. 

 

 

'Definisjon av Detektor'

Et instrument for lokalisering, test og feilsøking. Avsløre, finne, avdekke, etterforske, oppdage, åpenbare, røpe seg. Detektere. Detektiv.